ue
is
poca

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Rezultate

Toate rezultatele obținute în urma implementării CNAAIS vor fi publicate, agregat, la nivel național. Analiza și interpretarea rezultatelor, pe categorii și întrebări, vor fi publicate pe platforma CNAAIS. În continuare, rezultatele vor fi valorificate sub forma unei analize însoțită de recomandări. De asemenea, fiecare instituție de învățământ superior va primi o fișă cu răspunsurile grupate pe domenii de studiu, însoțite de o analiză succintă, pentru a stabili un set de măsuri, dacă acestea se impun. Rezultatele obținute în urma implementării CNAAIS vor fi valorificate în folosul principalilor actori ai sistemului de învățământ superior:


– Material suport pentru Ministerul Educației în vederea fundamentării anumitor politici publice sectoriale;

– Material suport pentru consiliile consultative (Consiliul Național de Statistică și Prognoză în Învățământul Superior, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior);

– Material suport pentru instituțiile de învățământ superior, în vederea îmbunătățirii procesului de urmărire a parcursului profesional al absolvenților;

– Informarea federațiilor naționale studențești, a absolvenților, dar și a altor părți interesate din sistemul universitar din România;

– Material informativ pentru reprezentanții angajatorilor din mediul public și privat.