ue
is
poca

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Întrebări frecvente

 • Ce este Chestionarul Național privind Angajabilitatea Absolvenților de Învățământ Superior (CNAAIS )?
 • CNAAIS este parte a unui studiu național, prin care se dorește creșterea gradului de conectivitate a sistemului universitar cu dinamica pieței forței de muncă prin cercetarea traseului absolvenților. CNAAIS este implementat în cadrul tuturor instituțiilor de învățământ superior publice și private din România. Rezultatele acestui chestionar vor fi publicate agregat, la nivel național.
 • Cine a dezvoltat CNAAIS?
 • CNAAIS a fost dezvoltat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) în parteneriat cu Ministerul Educației în cadrul proiectului „Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), cod SMIS 126766.
 • Care este perioada de implementare a chestionarului?
 • Chestionarul este deschis pentru completare în perioada 17 noiembrie 2021 – 28 februarie 2022.
 • Cine beneficiază de rezultatele CNAAIS?
 • Rezultatele obținute în urma implementării CNAAIS vor fi valorificate în folosul principalilor actori ai sistemului de învățământ superior:


  - Material suport pentru Ministerul Educației în vederea fundamentării anumitor politici publice sectoriale;


  - Material suport pentru consiliile consultative (Consiliul Național de Statistică și Prognoză în Învățământul Superior, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior);


  - Material suport pentru instituțiile de învățământ superior, în vederea îmbunătățirii procesului de urmărire a parcursului profesional al absolvenților;


  - Informarea federațiilor naționale studențești, a absolvenților, dar și a altor părți interesate din sistemul universitar din România;


  - Material informativ pentru reprezentanții angajatorilor din mediul public și privat.

 • Cum vor arăta rezultatele?
 • Toate rezultatele obținute în urma implementării CNAAIS vor fi publicate, agregat, la nivel național. Analiza și interpretarea rezultatelor, pe categorii și întrebări, vor fi publicate pe platforma CNAAIS. În continuare, rezultatele vor fi valorificate sub forma unei analize însoțită de recomandări. De asemenea, fiecare instituție de învățământ superior va primi o fișă cu răspunsurile grupate pe domenii de studiu, însoțite de o analiză succintă, pentru a stabili un set de măsuri, dacă acestea se impun.
 • Cine este eligibil să completeze CNAAIS?
 • CNAAIS se adresează absolvenților care au fost înmatriculați într-o instituție de învățământ superior (la licență, masterat sau doctorat), de stat sau privată, indiferent de forma de învățământ, forma de finanțare și care și-au finalizat studiile în anii universitari 2015/2016 și 2019/2020. Excepția fac instituțiile de învățământ superior cu caracter privat.


  Un absolvent poate completa chestionarul o singură dată. Absolvenții care au urmat mai multe programe de studii, indiferent de nivel sau forma de finanțare, pot completa chestionarul doar pentru un singur program, cel din anul universitar indicat, respectiv ultimul program de studiu absolvit.

 • De ce nu pot completa toți absolvenții acest chestionar?
 • Selecția absolvenților din anii universitari 2015/2016 și 2019/2020 a fost realizată ținând seama de două considerente. În primul rând, CNAAIS continuă monitorizarea traseului socio-profesional al absolvenților de învățământ superior începută prin proiecte anterioare derulate de UEFISCDI sub egida „Studenți, absolvenți și piața muncii”. În al doilea rând, datele cu privire la studenți au început să fie sistematic introduse în RMUR începând cu anul universitar 2015/2016, existând date personale (inclusiv adrese de e-mail) pentru studenții din respectivele cohorte.
 • Toți absolvenții răspund la aceleași întrebări?
 • Da, toți absolvenții care completează CNAAIS răspund la aceleași întrebări. În viitor, instituțiile de învățământ superior vor putea propune întrebări care vor fi adăugate CNAAIS, însă aceste întrebări vor fi vizibile doar absolvenților care au fost înmatriculați la instituția respectivă. În cazul în care pentru unele întrebări, absolvenții nu pot opta pentru o variantă de răspuns, atunci aceștia pot bloca respectiva interogare.
 • Ce sunt întrebați absolvenții în chestionar?
 • Scopul principal al CNAAIS este creșterea gradului de conectivitate a sistemului universitar cu dinamica pieței forței de muncă prin cercetarea traseului absolvenților. În acest sens, chestionarul cuprinde un număr de 63 de întrebări, din care 18 sunt completate utilizând date administrative:
  • Date personale
  • Studii absolvite
  • Experiența profesională


  Cele trei secțiuni cuprind următoarele categorii de întrebări:

  • Informații generale
  • Studii preuniversitare absolvite
  • Studii universitare absolvite
  • Tranziția către piața muncii
  • Statut actual
 • Cum pot contribui universitățile la CNAAIS?
 • În cadrul exercițiului, instituțiile de învățământ pot contribui la promovarea CNAAIS prin intermediul departamentelor de alumni utilizând metode multiple: informare trimisă absolvenților prin e-mail; informarea absolvenților la momentul eliberării diplomelor.
  În niciun caz, instituțiile de învățământ superior nu pot condiția participarea absolvenților la CNAAIS și nu pot recomanda absolvenților să selecteze anumite variante de răspuns.
 • Răspunsurile absolvenților sunt confidențiale?
 • Toate răspunsurile la CNAAIS sunt confidențiale și respondenții anonimizați pentru toate instituțiile implicate în proces. În faza de autentificare este solicitat Codul Numeric Personal, doar pentru validarea existenței înregistrării în Registrul Matricol Unic, și adresa de e-mail, cu scopul notificărilor privind invitația de completare, însă aceste date nu vor fi stocate și prelucrate.
  Răspunsurile vor fi prelucrate și analizate doar în scopuri științifice.