ue
is
poca

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Despre

Chestionarul Național privind Angajabilitatea Absolvenților de Învățământ Superior (CNAAIS) a fost dezvoltat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) în parteneriat cu Ministerul Educației în cadrul proiectului „Calitate în învățământul superior: internaționalizare și baze de date pentru dezvoltarea învățământului românesc”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), cod SMIS 126766.

CNAAIS este parte a unui studiu național, prin care se dorește creșterea gradului de conectivitate a sistemului universitar cu dinamica pieței forței de muncă prin cercetarea traseului absolvenților. CNAAIS este implementat în cadrul tuturor instituțiilor de învățământ superior publice și private din România, cu excepția celor cu caracter militar.